Lšnkar 

Kvalitet

Huvudmålet med vårt arbete är att kunden skall vara nöjd med kvalitén på det arbete vi utför. För att uppnå det målet skapar vi en dialog med kunden om vad kvalitet är och vilken kvalitet kunden vill uppnå utifrån de ramar vi har kommit överens om.

För att få nöjda kunder behöver vi motiverade medarbetare. Det får vi genom att ge ansvar och befogenheter utifrån varje persons kompetens och att erbjuda utveckling och utbildning.

Vi utvärderar ständigt vårt arbetssätt och våra resultat både utifrån vår egen och kundens syn.