Lšnkar

 
Miljö
    

Allrent Städservice AB har varit miljödiplomerade sedan 1999. Vi har en tydligt formulerad miljöpolicy och en dokumenterad miljöstrategi. Miljötänkandet är känt hos våra lokalvårdare, kunder och leverantörer. Det praktiska miljöarbetet har resulterat i att vi kraftigt har reducerat vår användning av rengöringsmedel. Vi använder oss i största möjliga mån av rengöringsmedel som är rniljöklassade och städmetoder som minimerar användning av vatten och rengöringsmedel.

Miljöpolicy

  • Vi skall utföra våra tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vi skall vid all upphandling prioritera produkter som är miljöklassade.

  • Vi skall minska vår materielförbrukning genom ökad återanvändning och återvinning.

  • Vi skall se ett aktivt miljöarbete som en del av kvalitetsbegreppet.

  • Vi skall ha ett nära samspel med kunder och leverantörer i vårt miljöarbete.

  • Vi skall ständigt höja kompetensen i miljöfrågor.

  • Vi skall öppet redovisa resultatet i vårt miljöarbete.

  • Vi skall klara eller överträffa lagar och förordningar.